Mana Whenua

Ngati Maniapoto 

For a unified Maniapoto Iwi achieving cultural and social wellbeing, environmental sustainability and economic growth.
* Maniapoto Māori Trust Board vision

Authorised voice: Maniapoto Māori Trust Board
Location: 49 Taupiri St, Te Kuiti 3910
Postal Address: PO Box 36, Te Kuiti 3941
Website: www.maniapoto.iwi.nz
Maniapoto Rohe Map: www.maniapoto.iwi.nz/about-us/rohe-map/ 
Chief Executive Officer: Sonya Hetet 
Phone: 07 878 6234 
Email: sonya@maniapoto.co.nz

Related organisation / Komiti

Mokau ki Runga Regional Management Committee (RMC)
Chairperson: 
William Wetere
Email: w.r.wetere@gmail.com
MMTB representative: Muiora Barry 
Email: mbkb@xtra.co.nz

Ngāti Tama

Ngāti Tama is an iwi of Taranaki and its members are the descendants of Whata, Rakaeiora, and Tamaariki of the Tokomaru waka.

Ngāti Tama are the descendants of Whata, Rakeiora, and Tamaariki of the Tokomaru waka. Ngāti Tama is located in Northern Taranaki.
*Wording taken from the Deed of Settlement between the Crown and Ngati Tama summary. 

Authorised voice: Te Rūnanga o Ngāti Tama
Chairperson: Paul Silich
Email: silich@slingshot.co.nz
Marae: Pukearuhe Marae

Ngāti Mutunga

Ngāti Mutunga is one of eight generally recognised iwi of Taranaki.

Mutunga is acknowledged by Ngāti Mutunga as the paramount and principal identifying ancestor from which ngā uri o ngā tūpuna o Ngāti Mutunga can trace descent. Ngāti Mutunga is located in northern Taranaki.
*Wording taken from the Deed of Settlement between the Crown and Ngāti Mutunga summary.

 
Authorised voice: Te Rūnanga o Ngāti Mutunga
Location: 6 Ngatoki Street, Urenui 4349
Postal Address: PO Box 32, Urenui 4349
Phone: 06 752 3247
Email: office@ngatimutunga.iwi.nz
Chairperson: Jamie Tuuta
Marae: Urenui Pā

Te Atiawa

The rohe of Te Atiawa extends from Te Rau o Te Huia along the coast to the Herekawe Stream, inland to Tahuna Tutawa, east to Whakangerengere, northeast to Taramoukou, and north back to Te Rau o te Huia.

The area of interest encompasses part of Mount Taranaki and Egmont National Park and overlaps with Ngāti Mutunga (north-east), Ngāti Maru (east), Ngāti Ruanui (south), Ngāruahine (south) and Taranaki Iwi (west).
* Wording taken from the Deed of Settlement between the Crown and Te Atiawa summary.

Authorised voice: Te Kotahitanga o Te Atiawa Trust (Te Kotahitanga)
Postal Address: PO Box 1097, Taranaki Mail Centre, New Plymouth 4340
Phone: 06 758 4685
Email: tari@teatiawa.iwi.nz
Chairperson: Liana Poutū
Pouwhakahaere: Hēmi Sundgren
Deputy Chair: Wharehoka Wano

Marae

Manukorihi Pā / Owae Marae
Kairau Marae
Muru-Raupatu Marae
Rangiatea Marae
Otaraua Marae

Ngati Rahiri

Ngāti Rahiri Management Committee
Email:
 ngatirahirihapu@gmail.com
Chairperson: Peter Priest
Secretary/Treasurer: Maryjane Waru
Phone: 027 254 4540

Ngāti Rahiri Hapū Trustees
Postal address: PO Box 132, Waitara
Secretary: Maikara Tapuke
Email: mktapuke@icloud.com

Ngati Tawhirikura

Email: tawhirikura.hapu@gmail.com
Chairperson: Ngamata Skipper
Phone: 027 754 8768
Address: 5 Hume St, Waitara 4320

Ngati Te Whiti Hapu

Postal Address: PO Box 304, New Plymouth 4340
Email: ngatitewhitisocietyinc@gmail.com
Chairperson: Trenton Martin 

Ngati Tuparikino

Chairperson: Kahu Taiaroa Healey Secretary: Linda McCullough

Otaraua

Address: 8 Warre Street, Waitara 
Email: donna@otaraua.co.nz 
Chairperson: David Doorbar
Manager: Donna Eriwata
Phone: 06 754 8299 or 027 734 4509   

Pukerangiora

Chairperson: Anaru White
Email: pukerangiorahapu@gmail.com
Secretary: Noeline Glasgow

Puketapu

Postal address: PO Box 255, Waitara 4346
Email: puketapu.hapu@gmail.com
Chairperson: Theresa Patu
Secretary: Fern Brand    

Ngāti Maru

Maruwharanui is the eponymous tupuna of Ngāti Maru. Ngāti Maru has one active marae, Te Upoko o te Whenua, also known as Pukehou or Tarata Marae.
*Wording taken from Ngāti Maru Mandate Strategy 2015.

Authorised voice: Te Rūnanga o Ngāti Maru Trust
Postal Address: PO Box 202, Inglewood 4347
Chairperson: Holden Hohaia
Email: holden.hohaia@xtra.co.nz

Hapū

Ngāti Maruwharanui
Ngāti Hinemōkai
Ngāti Te Ika
Ngāti Kui
Ngāti Kōpu/Kōpua
Ngāti Tamatāpui
Ngāti Tamakehu
Ngāriki

Marae

Te Upoko O Te Whenua Marae (Tarata)

Taranaki Iwi Trust 

The rohe of Taranaki Iwi extends along the coastal and mountain area between Ōuri and the Rāwa o Turi stream in the south and Ōnukutaipari in the north.

Taranaki Iwi interests also extend inland to Te Whakangerengere on the northeastern flank of the mountain, up the Waipuku stream to Te Tahuna o Tūtawa (Warwicks Castle), over to Panitahi (Fanthoms Peak) and down to Mangoraukawa (Lake Dive) and the source of the Ōuri stream. It then follows the Ōuri stream water course towards the coast, with a deviation to the headwaters of the Rāwa o Turi stream to the boundary stone of Matirawhati at its mouth.*Wording from the Deed of Settlement summary between the Crown and Taranaki Iwi.

Authorised voice: Te Kāhui o Taranaki Trust
Location: Cnr Bayly Road & Ocean View Parade, New Plymouth 4310
Postal Address: PO Box 929, Taranaki Mail Centre, New Plymouth 4310
Chairperson: Leanne Horo
Phone: 06 763 8242
Tumuwhakarito/CEO: Wharehoka Wano
Phone: 06 751 4285
Email: whare@taranaki.iwi.nz
Office Administrator: Waiora Hohaia-Ashby
Email: waiora@taranaki.iwi.nz
Pou Whakakorikori/Iwi Development Manager: Puna Wano Bryant
Email: puna@taranaki.iwi.nz

Hapū

Ngāti Tairi
Chairperson: Keith Manukonga
Address: 13 Cumming Street, Okato 4335
Ngāti Hamua Te Matehou
Contact: Mrs M Avery
Address: 67 Marama Crescent, New Plymouth
Mataikahawai
Pukekohatu
O Rimupiko
Ngāti Tamarongo
Ngāti Kahumate
Ngāti Tara
Ngāti Tuhekerangi
Ngāti Haupoto

Marae

Oākura Pā - Okorotua Marae
Puniho Pā - Tarawainuku Marae
Toroānui Marae
Te Niho o Te Atiawa - Parāhuka
Te Paepae o Te Raukura - Takitūtū
Te Pōtaka Pā
Orimupiko Marae

Ngāruahine

The Ngāruahine area of interest extends from the Taungatara Stream at the northern-most boundary to the Waihi Stream at the southern-most boundary.

The area also encompasses Egmont National Park, including te Tupuna Koro o Taranaki (Mount Taranaki) and overlaps with Taranaki Iwi (west), Te Atiawa (north), Ngāti Maru (north-east) and Ngāti Ruanui (east).
*Wording taken from the Deed of Settlement between the Crown and Ngāruahine summary.

Authorised voice: Te Korowai o Ngāruahine Trust
Location: 147 High Street, Hawera 4610
Postal Address: PO Box 474, Hawera 4640
Phone: 06 278 7411
email: info@ngaruahine.iwi.nz
Chairperson: Bev Gibson

Hapū

Kanihi - Umutahi (me etehi) Hapū
Ngāti Haua Hapū (Ngati Haua Whanui Inc)
Ngāti Manuhiakai
Ngāti Tu Hapū
Ngāti Tamaahuroa me Titahi Hapū
Okahu - Inuawai (me etehi atu) Hapū

Marae

Oeo Pā
Tawhitinui Marae
Waiokura Marae
Te Aroha o Titokowaru Marae
Aotearoa Marae
Kanihi - Mawhitiwhiti Pā
Rangatapu Pā
Okare Ki Uta Marae